Volwassenen

PMT voor volwassenen

Volwassenen hebben bergen overwonnen, dalen gekend en de nodige levenservaring  opgedaan. Hierdoor hebben zich gedrags- denk- en beweegpatronen ontwikkeld die op bepaalde momenten in het leven helpend zijn geweest om een situatie aan te gaan en te overwinnen. Deze ontwikkelde patronen blijken soms in het hier en nu niet helpend meer te zijn, maar juist de oorzaak of een in stand houdende factor van de ervaren problematiek.
Tijdens de PMT wordt geleerd je eigen gedachten, gevoel en gedrag te sturen. De vicieuze cirkel, waar vaak sprake van is, wordt samen met de therapeut ontdekt.

Geleerd wordt om belemmerende (vaak negatieve) gedachten of gedragingen, om te buigen in een meer positieve of geruststellende gedachte en een helpende handeling. Het doel is om de vicieuze cirkel te doorbreken. Op deze manier bestaat de mogelijkheid dat er meer controle en grip op het leven ervaren wordt.

Soms is het zo dat bepaalde klachten voortkomen uit het steeds overschrijden van eigen grenzen. Dit kan in interactie met anderen gebeuren, op het werk, tegenover vrienden en familie of tijdens sport. Zonder dat je er zelf van bewust bent, sta je onder voortdurende spanning / stress.

Volwassenen met onverklaarbare lichamelijke klachten zijn net zoals volwassenen met emotieregulatie, agressieregulatie of faalangst welkom bij Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding. U denken aan de volgende thema’s: emoties en gevoelens, zelfvertrouwen, concentratie, weerbaarheid, angst/ faalangst, boosheid, contact/ sociale vaardigheden.