Samen & Zelf

albeelding-spelmateriaal-pmtSamen & Zelf richt zich op kinderen en jongeren met een sociaal- emotionele hulpvraag, gedragsproblematiek en/ of een ontwikkelingsachterstand. Samen & Zelf is er tevens voor kinderen, jongeren en volwassenen met diverse (psychische) klachten. Samen & Zelf biedt gespecialiseerde begeleiding aan mensen die worstelen met  een eetstoornissen of andere eetproblematiek. Als ouder of opvoeder wordt u betrokken bij het traject.

Samen & Zelf biedt begeleiding in de vorm van psychomotorische therapie, Rots & Water training en ouderbegeleiding.

De missie van Samen & Zelf is het bieden van professionele begeleiding bij het bereiken van een optimale groei. Het streven is om samen toe te werken naar het beantwoorden van ieders zijn unieke hulpvraag, om vervolgens zelf, op eigen kracht, de groei voort te zetten. Het ontwikkelen op eigen wijze en binnen eigen mogelijkheden staat voorop.

De praktijk is geopend op woensdag en vrijdag.