Rosalie Keet

Mijn naam is Rosalie Keet. Een betrokken en kundige psychomotorisch therapeut. Mijn hart ligt bij het stimuleren van personen om zichzelf op een unieke wijze te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon. Het bewust zijn van eigen kwaliteiten zorgt er in mijn ogen voor dat deze gebruikt kunnen worden om stevig in je schoenen te staan en kracht uit te stralen. Dit geldt voor iedereen; voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ik heb mij gespecialiseerd in kind & jeugd en eetproblematiek.

Anoniem: ‘Rosalie is iemand die je flink voor het blok kan zetten om je uit te dagen om zoals bij mij over mijn onzekerheden te stappen. Daarnaast is Rosalie een vriendelijk en prettig persoon die je ook alle ruimte geeft om na te denken en je verhaal te vertellen. Mijn ogen heeft zij af en toe doen openen (eye openers). Rosalie zorgt voor een veilige sfeer waarin je alles kan zeggen’.

Na de opleiding tot psychomotorisch therapeut heb ik mijn hart gevolgd en een reis door Azië gemaakt. Hier heb ik onder andere als vrijwilliger gewerkt op een school voor dove kinderen waar veel sprake was van gedragsproblematiek. Ik heb gedurende deze periode mijn kennis, over de verschillende manieren om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, overgebracht op de leerkrachten van deze school. Deze ervaring heeft mij zowel persoonlijk als op professioneel gebied verrijkt.

Naast het bieden van therapie binnen mijn praktijk, ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut en zorgcoördinator bij Veerkracht Zorg. De Masterclass Psychomotorische Therapie Lichaamsbeleving heb ik naar behoren afgerond (2015) en heeft mij versterkt in zowel theoretische als praktische kennis en vaardigheden. Momenteel volg ik de opleiding tot kindercoach en de cursus Focussing.

Vanaf april 2015 ben ik ook één van de coaches van het ISA Power team. Samen met de andere coaches zet ik mij in voor mensen die worstelen met hun eetstoornis en  ervoor kiezen weer met beide benen in het leven te willen staan. Op zoek naar vrijheid, levensvreugde en zelf- compassie.

Ieder persoon, klein of groot, heeft een enorme krachtbron in zich, om uit het leven te halen wat iemand zelf wil. Soms kun je deze krachtbron zelf even niet meer vinden. Wanneer er dan de juiste en passende begeleiding geboden wordt én er motivatie is vanuit de persoon zelf, zal deze kracht in ieder persoon naar boven komen.