Rosalie Keet

Mijn naam is Rosalie Keet. Een betrokken en kundige psychomotorisch therapeut. Mijn hart ligt bij het stimuleren van personen om zichzelf op een unieke wijze te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon. Het bewust zijn van eigen kwaliteiten zorgt er in mijn ogen voor dat deze gebruikt kunnen worden om stevig in je schoenen te staan en kracht uit te stralen. Dit geldt voor iedereen; voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ik heb mij gespecialiseerd in SOLK, eetproblematiek en opvoedingsondersteuning

Anoniem: ‘Rosalie is iemand die je flink voor het blok kan zetten om je uit te dagen om zoals bij mij over mijn onzekerheden te stappen. Daarnaast is Rosalie een vriendelijk en prettig persoon die je ook alle ruimte geeft om na te denken en je verhaal te vertellen. Mijn ogen heeft zij af en toe doen openen (eye openers). Rosalie zorgt voor een veilige sfeer waarin je alles kan zeggen’.

Naast het bieden van therapie binnen mijn praktijk, ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut en zorgcoördinator bij Veerkracht Zorg. De Masterclasses Psychomotorische Therapie Lichaamsbeleving (2015)en SOLK (2017)heb ik naar behoren afgerond, naast de cursus Focussen(2016) en Trauma & Hechting – Emotieregulatie (2017). Deze hebben mij versterkt in zowel theoretische als praktische kennis en vaardigheden.

Vanaf april 2015 ben ik ook één van de coaches van het ISA Power team. Samen met de andere coaches zet ik mij in voor mensen die worstelen met hun eetstoornis en  ervoor kiezen weer met beide benen in het leven te willen staan. Op zoek naar vrijheid, levensvreugde en zelf- compassie.

Vanaf 2018 mag ik mij naast ambasadeur van de OpvoedParty een van de trainers binnen de OpvoedPartyAcademie noemen. Met veel plezier verzorg Incompany trajecten voor gemeenten en elke organisatie in zorg, welzijn, kinderopvang of onderwijs.

Ieder persoon, klein of groot, heeft een enorme krachtbron in zich, om uit het leven te halen wat iemand zelf wil. Soms kun je deze krachtbron zelf even niet meer vinden. Wanneer er dan de juiste en passende begeleiding geboden wordt én er motivatie is vanuit de persoon zelf, zal deze kracht in ieder persoon naar boven komen.