Praktische informatie

Contact
Voor vragen en het bespreken van mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen. Dit kan zowel telefonisch, via de mail als via het contactformulier.
Krijgt u geen gehoor aan de telefoon? Spreek dan uw naam, de reden dat u belt en uw telefoonnummer in. Binnen enkele dagen zal ik contact met u opnemen.

Aanmelden
U kunt uzelf of uw kind aanmelden via het intakeformulier volwassenen/ kind en jeugd. Het ingevulde intakeformulier dient u vervolgens te verzenden naar info@eigenwijzebegeleiding.nl. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. Tevens kunt u het contactformulier invullen. Er wordt vervolgens telefonisch of per mail contact met u opgenomen.

Afspraak afzeggen
Om uw afspraak af te zeggen kunt u bellen naar 06-185 000 32 of u stuurt een e-mail naar info@eigenwijzebegeleiding.nl met als onderwerp: ‘AFMELDING’. Het afzeggen van een behandeling dient 24 uur vóór de afspraak gedaan te worden. Als u dit te laat of niet meldt, dan worden de kosten in principe bij u in rekening gebracht.

Kosten en vergoeding
Voor het kennismakingsgesprek en behandelafspraken worden gelijke kosten gerekend. Doordat elk traject van ieder persoon uniek is, worden de kosten bepaald op basis van de vormgeving van het traject. Voor informatie over de kosten kunt u vrijblijvend via de mail of telefonisch contact opnemen.
Psychomotorische therapie wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering (vaktherapie). Bekijk welke zorgverzekeringen dat zijn. In sommige gevallen wordt er gekeken naar de vakbond waarbij de therapeut is aangesloten. Zelf ben ik alleen bij de FVB aangesloten. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar waar u bent aangesloten de therapie niet vergoed. In deze situatie kan het helpen een brief te zenden naar uw zorgverzekeraar.

Kennis en vakbekwaamheid
Als psychomotorische therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.

Meer informatie over PMT en de Opvoedparty?
Neem een kijkje op onderstaande websites voor meer informatie  over de programma’s waar Samen & Zelf mee werkt.