PMT

Psychomotorische therapie biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook kunnen nieuwe en positieve ervaringen ten aanzien van voelen en denken opgedaan worden. Het is een ervaringsgerichte therapie. Er kan gebruik gemaakt worden van bewegings- of lichaamsgericht werken. Per traject wordt er gekeken naar wie de persoon is en welke invulling het beste aansluit bij de persoon en zijn of haar hulpvraag.

Psychomotorische therapie is bedoeld voor mensen die op psychosociaal of emotioneel gebied behoefte hebben aan ondersteuning.

Anoniem: ‘Bij Samen & Zelf Eigenwijze Begeleiding heb ik geleerd mijn grenzen te bewaken, door te spannen juist te ontspannen, ademhalingstechnieken om te ontspannen en mij zekerder te voelen door middel van allerlei oefeningen.
De therapie was soms flink pittig, en er zaten ook leuke momenten tussen! Er wordt regelmatig geëvalueerd om te kijken of de therapie op de juiste weg is en er voortgang is’.

Psychomotorische therapie is geschikt voor alle leeftijden. Het doel van de behandeling is het tot stand brengen van of een bijdrage leveren aan gedragsverandering, en daarmee de ervaren belemmeringen weg te nemen of te verminderen. Om gebruik te maken van het aanbod is een psychiatrische diagnose niet nodig.

Binnen Samen & Zelf wordt gewerkt met een cliëntgerichte en oplossingsgerichte benaderingswijze. De unieke manier waarop de aangemelde persoon dingen beleefd, staat centraal gedurende het traject. Ik ga ervan uit dat iedere persoon zelf het beste weet wat hij of zij nodig heeft. Bekijk alvast de werkwijze van Samen & Zelf.

In dit filmpje, gemaakt door studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, wordt inzichtelijk gemaakt wat psychomotorische therapie is en wat het kan opleveren.

Via de deze link komt u op de website van GGZTotaal, waar een informatief artikel te vinden is over psychomotorische therapie is; wat is het, hoe werkt het en op welke wijze kan deze therapievorm ingezet worden.

Het aanbod PMT van Samen & Zelf:

  • Individueel traject kind, weerbaarheid (5 – 12 jaar)
  • Individueel traject jeugd, weerbaarheid (12 – 18 jaar)
  • Individueel traject eetproblematiek/ lichaamsbeleving (12+)
  • Individueel traject volwassenen (18+)

Mocht u interesse hebben en behoort u niet tot één van bovenstaande doelgroepen, neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor de vergoeding van het aanbod PMT raad ik u aan contact op te nemen met uw zorgverzekering. Per zorgverzekering worden er verschillende keuzes gemaakt, mede afhankelijk van de vakbond waarbij de therapeut is aangesloten. Zelf ben ik bij de FVB aangesloten. Voor meer informatie verwijs ik naar Praktische informatie.