Individueel traject PMT

Psychomotorische therapieDeze vorm van therapie sluit aan bij wat een kind of jeugdige van nature in zich heeft: beweging, creativiteit en spel! Bewegen en spelen hoort bij hen, waardoor psychomotorische therapie vanzelfsprekend een ingang biedt om te werken aan de hulpvraag. Al spelend en bewegend wordt de mogelijkheid geboden om zich te uiten, kenbaar te maken waar hij/ zij moeite mee heeft en te ontdekken waar zijn/ haar kracht ligt.

Anoniem: ‘ Mijn dochter ging met plezier naar de afspraken toe. Door de speelse manier van werken, heeft zij geleerd meer voor zichzelf op te komen. Zij weet nu aan te geven als zij iets niet leuk vindt, en kan haar eigen keuzes maken. Onze dochter straalt weer plezier uit!’.

Tijdens de psychomotorische therapie leert iemand zichzelf in zijn eigen gedachten, gevoelens en gedrag te sturen. Het biedt de kans om op een laagdrempelige manier te oefenen met nieuw gedrag en alternatieve, helpende denkpatronen te ontwikkelen. Meer controle over en grip op zichzelf kunnen worden ervaren, wat vervolgens bijdraagt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Op deze manier wordt gewerkt aan het brengen van verandering in de manier waarop een kind/ jeugdige zichzelf beleeft en om gaat met de wereld om zich heen.

De individuele psychomotorische therapie wordt aangeboden aan kinderen van 5 tot 12 jaar en jeugdigen van 12 tot 18 jaar die een hulpvraag hebben op sociaal- emotioneel gebied en/ of te maken hebben met ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Hierbij kunt u denken aan de volgende thema’s:

  • Emotie en gevoel
  • Zelfvertrouwen
  • Concentratie
  • Weerbaarheid
  • (Faal)angst
  • Boosheid
  • Contact/ sociale vaardigheden