Kind & Jeugd

Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Ze leren samenspelen, voor zichzelf opkomen, hoe ze kunnen omgaan met een tegenslag, ze leren hun emoties te uiten… Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Elk kind heeft op sociaal of emotioneel gebied hobbels te overwinnen in zijn of haar ontwikkeling. Samen & Zelf is er voor kinderen door hen de ondersteuning te geven die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen zijn net zoals kinderen met een hulpvraag op sociaal of emotioneel gebied welkom bij Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding.  U denken aan de volgende thema’s: emoties en gevoelens, zelfvertrouwen, concentratie, weerbaarheid, angst/ faalangst, boosheid, contact/ sociale vaardigheden.

Individueel traject PMT

Deze vorm van therapie sluit aan bij wat een kind of jeugdige van nature in zich heeft: beweging, creativiteit en spel! Bewegen en spelen hoort bij hen, waardoor psychomotorische therapie vanzelfsprekend een ingang biedt om te werken aan de hulpvraag. Al spelend en bewegend wordt de mogelijkheid geboden om zich te uiten, kenbaar te maken waar hij/ […]