Individueel traject PMT

20160205_170633Samen gaan we na wat u verder kan helpen in de strijd tegen uw eetstoornis. Voorafgaand aan het traject zal een intakegesprek plaatsvinden. Dit zal mij én u meer zicht geven op hoe uw situatie eruit ziet en wat u wilt bereiken. Vervolgens zullen we stil staan bij de wijze waarop we  stap voor stap naar uw doel(en) kunnen toewerken. Er is veel mogelijk wat betreft de invulling van de bijeenkomsten, van ontspanning tot running. Hetgeen dat aansluit bij uw hulpvraag en mogelijkheden is leidend.

Tijdens het traject wordt aandacht besteed aan de betekenis van uw (eet)gedrag en de functie van de eetstoornis. De focus wordt verplaatst van het zichtbare gedrag naar hetgeen dat leeft binnen in u. Welke gevoelens u heeft, welke emoties u liever niet wilt voelen en welke gedachten u liever voor uzelf houdt. U ontwikkeld hierdoor zicht op de aspecten in uw leven die bijdragen aan het in stand houden van de eetstoornis. U leert ervaren controle te hebben over uw leven, op uzelf te vertrouwen en hierbij ook grip te hebben op uw eetstoornis. Er kan ruimte ontstaan om de eetstoornis los te laten. De eetstoornis bepaald niet langer, u neemt zelf de touwtjes in handen! Een alternatieve manier van denken en doen wordt ontwikkeld en bruikbaar om toe te passen in situaties waar u eerder de eetstoornis als hulpmiddel gebruikte.

Er is een samenwerking met diëtiste Vivian Meijer – Dieet Planeet. Hierdoor kunnen wij u zowel op gebied van voeding als op mentaal gebied ondersteunen in de weg naar herstel. Onze folder kunt u hier bekijken.

Touwtjes oefening

Touwtjes oefening

Lichaamsbeleving

Op weg naar herstel is de manier waarop u uw lichaam beleeft van groot belang. Zelf ben ik lang aan het stoeien geweest met mijn lichaam en de manier waarop ik naar mijzelf keek. Ik beleefde mijn lichaam als een last die ik liever kwijt was dan rijk. Langzaam aan heb ik mijzelf en mijn lichaam leren waarderen. Hiermee heb ik de laatste bergen in de strijd tegen mijn eetstoornis overwonnen. Dit gun ik iedereen die hierbij kampt. Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding biedt daarom het traject ‘Lichaamsbeleving’ aan.

Anoniem: ‘De module Lichaamsbeleving kwam voor mij precies op het juiste moment. Ik ervaar de bijeenkomsten als confronterend en opluchtend.

Confronterend omdat er tot op de bodem van het probleem wordt gezocht.
Opluchtend omdat er eindelijk geluisterd wordt naar de dingen die hierbij boven komen. Over deze vorm van therapie ben ik zeker tevreden en raad het ieder ander aan.’