Bekendheid binnen Buurtteam Zuilen

Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding heeft een bijdrage geleverd aan het vergroten van bekendheid rondom psychomotorische therapie binnen het buurtteam Zuilen, Utrecht!

Het delen van de kennis over deze non-verbale therapievorm, waarbij DOEN en ERVAREN centraal staan, vergroot de verscheidenheid aan mogelijkheden voor de verwijzing naar hulpverlening vanuit het buurtteam. Dit komt de hulpvrager ten goede.