Algemene voorwaarden

 • Als lid van de beroepsvereniging houd ik mij aan de beroepscode voor vaktherapeuten. U mag therapie en begeleiding van goede kwaliteit verwachten, evenals  maatwerk voor uw situatie.
 • Via deze link kunt u de Privacy Verklaring lezen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van het EPD, welke voldoet aan de eisen van de AVG wetgeving.
 • In overleg met de zorgvrager kan, indien nodig, informatie opgevraagd worden bij derden. Hiervoor zal uw toestemming gevraagd worden.
 • In overleg met de zorgvrager mogen, indien nodig, na afloop van de behandeling derden geïnformeerd worden. Hiervoor zal uw toestemming gevraagd worden.
 • U bent op de hoogte van de algemene werkwijze van Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding.
 • U dient zich schriftelijk aan te melden via het intakeformulier volwassenen/ kind en jeugd van Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding. U dient deze voorafgaand aan het kennismakingsgesprek te verzenden aan info@eigenwijzebegeleiding.nl. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Er wordt vervolgens telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen.
 • Bij deelname aan het kennismakingsgesprek gaat u akkoord met het aan u vooraf bekend gemaakte tarief voor deze afspraak. Bij het aanvaarden van de behandeling gaat u akkoord met het aan u vooraf bekend gemaakte tarief per behandelafspraak.
 • Bij aanvaarden van de behandeling gaat u akkoord met de behandelingsovereenkomst Volwassenen / Kind en Jeugd.
 • De kosten voor behandeling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Als het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is betaald, zal € 12,50 extra in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt vervolgens per maand met 1% verhoogt. De behandeling wordt gestopt tot de betaling is voldaan. Mocht er overgegaan worden tot incasso, worden de buitengerechtelijke incassokosten bij u verhaald.
 • De betalingsverplichting aan Samen & Zelf, EigenWijze begeleiding staat los van het gegeven of de verzekeraars, PGB of andere financiers u al betaald hebben of zullen gaan betalen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen bij verzekeraars of andere financiers.
 • Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatst vinden. Deze zal uiterlijk 1 december worden aangekondigd.
 • Het afzeggen van een behandeling dient 24 uur voorafgaand de afspraak gedaan te worden.
 • Als u dit te laat of niet meldt, dan worden de kosten in principe bij u in rekening gebracht. Om uw afspraak af te zeggen kunt u bellen naar 06-11145772 of u stuurt een e-mail naar info@eigenwijzebegeleiding.nl met als onderwerp: ‘AFMELDING’.
 • Het belang van u, als cliënt, staat in de therapie en begeleiding voorop. Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent of twijfels heeft. Breng dit dan zo snel mogelijk ter sprake. Een open communicatie wordt gewaardeerd. Ik neem uw vragen en feedback serieus, en streef naar het doorvoeren van wijziging waar mogelijk en gewenst. Mocht het bespreken van vragen of twijfels niet voldoende zijn, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Meer informatie vindt u in het Reglement FVB klacht- en tuchtrecht (januari 2013).
 • Deelname aan en uitoefening van de therapie en begeleiding zijn op eigen risico.